PustaJa w Starym Korninie

PustaJa w Starym Korninie

Spektakl oparty na dramacie Federico Garcii Lorki „Yerma” oraz „Księdze cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych” (oryginalnym prawosławnym tekście z XVIII wieku) wreszcie dotarł do Starego Kornina.

More