5 klasa

Урок беларускай мовы, літаратуры, культуры ў 5 класе. Саламяныя павукі – беларускае feng shui

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.