Akademia w Dubiczach Cerkiewnych

Dubicze Cerkiewne. Czas – START!
Projekt „Akademia Rękodzieła – ETNO-inspiracje” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2019