Kapuściana Tałaka

Kapuściana Tałaka

Szybko, sprawnie, bez bałaganu w domach. I każda kapustę ma. Dubicze Cerkiewne. Nie ma jak zgrana paczka.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji