Pisankowo

Najpierw wydmuszki, a potem – dzieła sztuki.

Młode chórzystki cerkwi pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela potrafią nie tylko śpiewać.