Światocznaja wycinanka

Святочныя карткі, выкананыя ў тэхніцы выцінанкі. Урок беларускай мовы ў 6 класе школы нр 4 у Гайнаўцы

*Świąteczne kartki stworzone techniką wycinanki. Lekcja języka białoruskiego w sp nr 4 w Hajnówce

Праект „Беларускаія Вячоркі” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП / Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji