Tkactwo. Wiluki

Wiluki (gm. Dubicze Cerkiewne). Mistrzyni Małgorzata Romaniuk. Nauka tkactwa.
Projekt „Akademia Rękodzieła – ETNO-inspiracje” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2019