W Dubnie

O drewnianym budownictwie, zdobnictwie i tym, co bezpowrotnie utracono. Senior Dubno. Spotkanie z dr. Arturem Gawłem

Пра драўлянае дойлідства, аздаблення і і тым, што знікла і ўжо не вернецца. Дубна. Сустрэча з Артурам Гаўлам.

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП

Projekt „Wieczorki Białoruskie współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji.