Вячоркі / Wieczorki

Вячоркі.

Арэшкавыя Бабкі пазнавалі таямніцы беларускай выцінанкі.

Кожная праца – шэдэўр.

Чарговая сустрэча ў Арэшкаве ўжо праз тыдзень

*Wieczorki.

Orzeszkowe Babeczki poznawały tajemnice białoruskiej wycinanki.

Każda praca – arcydzieło.

Kolejne spotkanie w Orzeszkowie już za tydzień

Праект „Беларускаія Вячоркі” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП / Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji