Wiosna

Ptaków przywołanie na wiosny przywitanie. Гуканне вясны.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce