Матанкі-спадарожніцы

Lalki-motanki. Podróżniczki-podróżki.

Dubno.

Матанкі-спадарожніцы. Кожная са сваім вузялком на дарогу.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji