„Панама” дабрачынна

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku Podlaskim zorganizowali pokazy charytatywnych spektakli „Ach jak cudowna jest Panama” w Bielskim Domu Kultury. Reżyserką spektaklu była Joanna Troc. Widzami natomiast – dzieci z innych bielskich szkół.

Вучні Непублічнай Школы №1 у Бельску Падляскім арганізавалі дабрачынны паказ спектакля „Фх, якая цудоўная краіна Панама” у Бельскім Доме Культуры. Рэжысёрка спектакля Ёанна Троц. Гледачы – вучні іншых бельскіх школ.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП