19 DNI

Konkurs plastyczny – zapraszamy

W roku 2015 Dom Dziecka w Białowieży bierze udział w kampanii

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY,

która trwa od 1-19 listopada.

W związku z tym nasza placówka ogłasza konkurs plastyczny, którego hasłem przewodnim jest:

„ Stop przemocy rówieśniczej”.

Bardzo liczymy na współpracę z naszymi partnerami ze środowiska lokalnego.

Celem konkursu jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy

oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A3.

Prace prosimy dostarczyć do Domu Dziecka w Białowieży do 12 listopada 2015r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PLAKATm