3 x EKS – ekspedycja muzealna

Młodzi pod kierunkiem doświadczonych wyruszyli w EKSpedycję terenową – szukali EKSponaty – w pierwszej kolejności ręczniki ludowe. Będzie poszerzona EKSpozycja.

=DSC00001 =DSC00003 =DSC00004 =DSC00006 =DSC00008 =DSC00011 =DSC00012 =DSC00017 =DSC00019 =DSC00021 =DSC00022 =DSC00026 =DSC00028 =DSC00029 =DSC00030 =DSC00031 =DSC00032 =DSC00034 =DSC00035 =DSC00036 =DSC00037 =DSC00044 =DSC00045 =DSC09997 =DSC09998 =DSC09999