Jakie konsekwencje przyniesie zakaz handlu w niedzielę?

Jakie konsekwencje przyniesie zakaz handlu w niedzielę? Jak wpłyną zamknięte sklepy na rozwój lokalny, szczególnie w takich miastach jak Hajnówka? Czy może taki zakaz wpłynąć pozytywnie na życie rodzinne mieszkańców?
Tuż przed pierwszą wolną niedzielą od handlu będziemy dyskutować na ten temat w Hajnówce.

Naszym celem jest organizowanie debat na ważne tematy, które są powszechnie dyskutowane w przestrzeni publicznej i często wiążą się z polaryzacją opinii. W debatach organizowanych przez Fundację SocLab chcemy przekonać się na ile wiedza ekspercka, rzetelne dane wpływają na przebieg dyskusji. Zapraszamy więc bardzo różnorodnych ekspertów, którzy mają zróżnicowane poglądy na dyskutowany temat. Naszym celem jest budowanie lepszego zrozumienia między grupami, podnoszenie świadomości i reagowanie na polaryzację.

Debata jest organizowana w ramach międzynarodowego projektu „Building Constructive Dialogue in Central Europe”, który jest finansowany ze środków National Endoment for Democracy. W Polsce projekt koordynowany jest przez Instytut Spraw Publicznych, a partnerami są Fundacja SocLab, Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Fundacja Autonomia. Koordynatorem działań na na Węgrzech jest organizacja Political Capital (HU).

W Hajnówce partnerem jest Fundacja Oni to My.

Goście debaty:

Józef Mozolewski. Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” (od 1993 roku). W 1980 r. tworzył od podstaw struktury NSZZ „Solidarność. W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy oraz Wiceprzewodniczącego Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Mońkach. Był delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Białystok oraz członkiem Zarządu Regionu.
Po 13 grudnia 1981 r. zajmował się organizacją pomocy dla represjonowanych. W 1988 r. został wybrany Przewodniczącym Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Mońkach, funkcję tę pełnił do 1993 r. W latach 1991-1993 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Białystok, a od 1993 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jest Przewodniczącym Zarządu NSZZ Solidarność Region Podlaski. W latach 1994-1998 był radnym Miasta i Gminy Mońki, następnie przez cztery kolejne lata, był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP III kadencji. Obecnie przewodniczący Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Wiceprezydent European Centre for Worker’s Questions (Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych), delegat na Krajowy Zjazd Delegatów oraz członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wiceprzewodniczący oraz Członek Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Od marca 2017 r. Przewodniczący Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Józef Mozolewski
Józef Mozolewski

Wśród dyskutantów będzie również burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. W latach 90. był prezesem PSS Społem w Hajnówce, sekretarzem gminy Hajnówka, a następnie wicestarostą. Od 2010 roku jest burmistrzem Miasta Hajnówka.

Jerzy Sirak
Jerzy Sirak

Cieszymy się, że naszą ekspertką będzie również Irena Małyszko – psycholożka, pracująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Hajnówce. Dzięki jej perspektywie popatrzymy na kwestię zakazu handlu od strony psychologicznej, funkcjonowania współczesnej rodziny.

Irena Małyszko
Irena Małyszko

Debatę poprowadzi Dr Małgorzata Skowrońska socjolożka, wykładowca w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w badaniach kultury, dystansów społecznych. Doświadczona trenerka i moderatorka.

Małgorzata Skowrońska
Małgorzata Skowrońska

Nie może zabraknąć głosu właścicieli sklepów. Gościem będzie Mirosław Popow PHU Mango, który podzieli się perspektywą właściciela sieci lokalnych sklepów.

Mirosław Popow
Mirosław Popow

Dyskusja wrzała. Było bardzo zajmująco. Czas minął niezauważenie. Dyskutanci – mega.

dyskutanci
dyskutanci

 

4
Małgorzata Skowrońska
6
Mirosław Popow i Jerzy Sirak
8
Józef Mozolewski

1 2 3 5 7