Gramy w Demokrację

Wyobraź sobie, że jesteś rolnikiem, dyrektorem szkoły lub rybakiem w małej wiosce. W ostatnich latach twoja społeczność przeżywała trudne chwile. Poziom bezrobocia jest bardzo wysoki, młodzież emigruje, a śmiertelność noworodków dramatycznie wzrasta z powodu zanieczyszczenia wody.

Pewnego dnia przyjeżdża inwestor, który planuje kupić jedną z dostępnych w wiosce działek i wybudować na niej ekskluzywny hotelu. W tym momencie decyzja w sprawie przyszłego losu wspólnoty należy od ciebie i reszty członków rady wioski. Jaką decyzję podejmiesz? Jak wpłynie ona na twój dobrobyt i na rozwój całej społeczności?

Nasza młodzież wcieliła się w postacie gry:

Nowoczesny Rolnik

Przewodnik Duchowy

Rybak

Właściciel Targu

Tradycyjny Rolnik (Przewodniczący Rady)

Dyrektor Szkoły

Przedstawiciel NGO służący radą i posiadający niezbędne analizy (bez prawa do głosowania)

Inwestor z wypchanym portfelem i pomysłem na dochodowy biznes (bez prawa do głosowania)

Sześcioosobowa rada Wioski (nasza nazywała się Żubrówka) przez dwa dni, słuchając opinii przedstawiciela NGO, negocjując z Inwestorem oraz szukając kompromisów pomiędzy interesem własnym a dobrem wspólnym, w trzech rundach zdołała uratować Wioskę i w międzynarodowym rankingu zajęła 13 miejsce na 152.

Nasze dzieciaki są najlepsze!!!

Przy okazji młodzież dowiedziała się jak działa rada gminy, jakie obowiązki ma przewodniczący, czym są trzy sektory, budżet obywatelski, konsultacje społeczne, co znaczy być dobrym obywatelem i wiele innych rzeczy.

Zajęcia odbyły się na podstawie Gry SmileUrbo. Moderator – Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab.

 

Zrealizowano dzięki środkom z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła!” 2018

Partner: 9dwunastych