Biełaruskaja wycinanka

Białoruska Wycinanka. Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie

Беларуская Выцінанка Дом Дзённага Прабывання ў Новаберазове

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП

Projekt „Wieczorki Białoruskie współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji.