Do spektaklu bliżej i bliżej

Próba wymyślania i pokazywania, praca nad szczegółami, wnikliwa analiza nagranych fragmentów wystąpień, poznanie kolejnej formy teatru (Kamishibai).

Zajęcia w ramach projektu „NATURAlnie Hajnówka”, współfinansowane przez Urząd Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. (projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.)

blob:https://www.facebook.com/8a470f43-a75e-4f20-ab22-8bb3b1591c41