Drewniane zdobnictwo

Ostatnie w tym roku spotkanie z dr Arturem Gawłem. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

Апошняя ў гэтым годзе сустрэча з Артурам Гаўлам Бібліятэка ў Сямятычах

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП

Projekt „Wieczorki Białoruskie współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji.