Drzewo – nie drewno

O drzewach/krzewach w mieście, ich utrzymaniu i pielęgnacji w teorii i praktyce.

Teoria – mg inż. Ewa Gołowacz z Działu Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Praktyka – Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny w Ostródzie

Projekt „Drzewo — nie drewno” współfinansowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 3 – inicjatywy społeczne”