Durnostojki

Durnostojka. Ostatnia w tym sezonie.

img_2738 img_2746 img_2745 img_2743 img_2742 img_2741