FAS – wynik nieodpowiedzialności

Kolejna lekcja profilaktyczna. Temat – zespół FAS.

Alkoholowy zespół płodowy (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

dsc00365 dsc00369 dsc00368 dsc00367Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku