Finał

Праца над пісаннем ікон завершана. Архангел Гаўрыіл завітае ў дамы новаспечаных іконапісцаў.

Michał Piotr Piekarski , дзякуем за навуку.

Praca nad pisaniem ikon dobiegła końca. Archanioł Gabriel powędruje do domów nowonauczonych ikonografów.

Michał Piekarski, dziękujemy za naukę.

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП

Projekt „Wieczorki Białoruskie współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji.