Gwiazda – Dubicze Cerkiewne

Чарговыя Зоркі да адновы. Дубічы Царкоўныя збіраюць з паддашкаў, хлявоў ці камор забытыя, закінутыя. Не важна, што некаторыя бязрогія паламаныя, усё направім. На Каляды будзе з чым калядаваць.

*Kolejne Gwiazdy do renowacji. Dubicze Cerkiewne znoszą ze strychów, chlewków, komór zapomniane gwiazdy. Nie istotne, że są bezrogie połamane, wszystko się da naprawić. Będzie z czym chodzić po kolędzie.

Праект „Беларускаія Вячоркі” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП / Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji