Gwiazdy renowacja

C.d. pracy nad renowacją gwiazdy w Dubiczach Cerkiewnych. Zgrany zespół i robota robi się migiem.
Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Urząd Miasta Hajnówka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego