Gwiazda

Renowacja gwiazdy kolędniczej
GOK Dubicze Cerkiewne, Gminna Biblioteka Publiczna
 
Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Urząd Miasta Hajnówka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego