Hajnówka COP NATURAlnie

Dzielimy się wiedzą, doradzamy.
Odpowiemy na pytania związane z zasadami i standardami działalności NGO. Zorganizujemy szkolenia. Pomożemy rozgryźć przepisy, przypisy i akty prawne dotyczące III sektora.

Dla kogo jesteśmy?

Dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Hajnówka, dla osób zainteresowanych działalnością III sektora, dla współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Jak działamy?

Ze względu na obecną sytuację pracujemy wyłącznie online (do odwołania obostrzeń).
Zbieramy pytania i odpowiadamy na nie w ciągu trzech dni roboczych lub umawiamy pytającego z doradcą (online).
Nasz doradca pomoże w tworzeniu organizacji pozarządowych (informacje ogólne, przykłady statutów, formularze KRS niezbędne do rejestracji itp.); podzieli się podstawowa wiedza na temat wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowych; wiedzą ogólną o trzecim sektorze, podstawową wiedzą o aspektach prawno-formalnych działania organizacji (np. ustawa o fundacjach, stowarzyszeniach), wiedzą o źródłach finansowania dla organizacji, przeprowadzi konsultacje projektów zgłaszanych przez organizacje.
Organizujemy szkolenia. Tematyka szkoleń i spotkań informacyjnych będzie określana na podstawie analizy potrzeb organizacji pozarządowych.

COP jest prowadzony w ramach projektu „NATURAlnie Hajnówka”, współfinansowanego przez Urząd Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. (projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.)