Hości na Kalady

Вось і яно. Прэм’ера спектаклю „Госьці на Каляды”.

Хто не пасьпеў, запрашаем на чарговыя выступы

*No i stało się. Premiera spektaklu „Hości na Kalady”. Kto nie zdążył, ten ma szansę zobaczyć spektakl później

Праект „Беларускаія Вячоркі” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП / Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji