Kapuściany wieczór

Borysówka – Wieś Drewniana dzisiaj także kapuściana. Jak kiszenie kapusty to tylko wspólne – tałakoj. Praca, po pracy zabawa – rzucanie głąbem do beczki. Medale stosowne do okoliczności. 

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Geplaatst door Fundacja Oni – To My op Zaterdag 26 oktober 2019

super urządzenie, dzięki któremu szatkowanie kapusty poszło piorunem