Makatka ze słomy

Dubno.

Słomiana makatka do ozdoby świetlicy. Tałakoj robi się migiem.

Dziękujemy za zaproszenie i wspólny czas.
Projekt „Akademia Kultury” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego