Malwy

W naszym ulubionym Domu Dziecka bardzo zdolna i pojętna młodzież. Krótki instruktarz – i malwy jak żywe.

Projekt „Akademia Rękodzieła – ETNO inspiracje” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego