Pisanie ikon

Warsztaty pisania ikon czas zacząć. Przed nami tydzień skupienia, modlitwy, precyzji, uważności.

Майстар-класы пісання ікон пара пачаць. Перад намі тыдзень засяроджання, малітвы, дакладнасці і ўвагі.

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП

Projekt „Wieczorki Białoruskie współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji.