Podlaskie kąty

Zapraszamy na wystawę „PODLASKIE KĄTY”
W południowej części Podlasia, z dala od utartych szlaków komunikacyjnych leży nieznany, odchodzący w zapomnienie świat. Przez progi domów pozwolili zajrzeć do siebie gospodarze tych terenów. Wystawa zawiera zdjęcia wykonane we wsi Czarna Średnia i innych osadach w roku 2011. Fotografie są niczym kulturoznawcze studium odchodzącego świata – cichego zakątka, do którego wdziera się nowoczesność. W tych refleksyjnych obrazach zaduma miesza się z uśmiechem.

„Autor wpisał się w tradycje fotografii społecznej reprezentowanej u nas przez znany powszechnie, znakomity projekt Zofii Rydet „Zapis socjologiczny” i podobnie jak ona sfotografował ludzi w ich mieszkaniach.” (Zbigniew Tomaszczuk)
Autor – Dariusz Myhan.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Jego dyplom magisterski z fotografii kreacyjnej pod kierunkiem prof. Wojciecha Prażmowskiego oraz aneks do dyplomu z fotografii wydawniczej pod kierunkiem prof. Janusza Foglera otrzymały wyróżnienie dziekańskie.
Prace Dariusza Myhana mają charakter socjologiczno-dokumentalny, wykraczając jednocześnie poza mechaniczny proces rejestrowania rzeczywistości. Drugi, równie ważny nurt, to fotografia kreacyjna. W swojej pracy artysta wykorzystuje analogowe aparaty i tradycyjne materiały światłoczułe. Nie waha się jednak sięgać, kiedy widzi taką konieczność, po technikę cyfrową, która otwiera możliwości w bieżącej korekcie zdjęć i pozwala na kontrolowanie procesu tworzenia (zwłaszcza w autoportrecie). Niechętnie korzysta z dodatkowego oświetlenia, uznając to za zaburzenie zastanego stanu.
W swoim dorobku ma siedem indywidualnych wystaw fotograficznych oraz uczestnictwo w kilkunastu wystawach zbiorowych. Dariusz Myhan był miedzy innymi dwukrotnie laureatem w konkursach na portret fotograficzny – cykle „Cztery kąty”, „Matka” oraz laureatem konkursu na najlepszą fotoksiążkę pt.”Moje prawosławie”. Na realizację swoich projektów dwukrotnie otrzymywał stypendium Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Zrealizował wiele projektów indywidualnych i zbiorowych. Jego zdjęcia publikowano w licznych albumach, folderach i gazetach. 
 
Organizatorzy wystawy:

Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”,
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach
Fundacja Oni – To My