Podziękowania

Dziękujemy Dyrektorowi Białowieskiego Parku Narodowego za ufundowanie Nagród Specjalnych w III Konkursie „Pisanka Wielkanocna”.
 
Fundatorami innych nagród są:
• Urząd Miasta Hajnówka
• Urząd Gminy w Białowieży
• Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
• Białowieski Park Narodowy
• Powiatowa Stacja Weterynarii w Piasecznie
• Chep Sp.z o.o. Warszawa
• PERN w Płocku
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”
• Starostwo Powiatowe w Hajnówce
• Fundacja ONI – TO MY
Dziękujemy za wsparcie!!!