Pomocnica

Лялькі-мотанкі. Мнагаручыца-памочніца.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Urząd Miasta Hajnówka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.