Porozmawiaj z pisarzem

Warsztaty literackie – sztuka przeprowadzania wywiadu z autorem książki. O czym możemy zapytać autora bajek dla dzieci, kryminału lub dokumentalistę-historyka? Jakie pytania „wypada”, a jakie „nie wypada” zadawać? Jak przygotować się do rozmowy? O tym wszystkim była rozmowa podczas warsztatów. Miejsce – Biblioteka Gminna w Dubiczach Cerkiewnych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego