Pawuki

Саламяныя павукі – беларускае feng shui

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Urząd Miasta Hajnówka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.