Ręcznik zycia-c.d.

Ручнік Жыцця. Гэтым разам у Палічнай. Сустрэча з этнаграфкай Алінай Дэмбоўскай.Фота Ганна Пятроўская

Zapraszamy do projektu „Ręcznik życia” realizowanego przez Fundację Oni to My. Tkanina lniana wędruje po świetlicach, wioskach, GOKach… osoby uczestniczące w projekcie wspólnie wybiorą wzory charakterystyczne dla danej wsi/społeczności i wyszyją swój „pasek”- swój wzór…Zapraszamy do udziału mieszkańców Policznej i okolic do tworzenia….

De facto ręcznik stanie się wzornikiem haftu, który będzie prezentowany w formie wystawy jednego zabytku stworzonego przez mieszkańców powiatu bielskiego i hajnowskiego. Alina Dębowska- opiekun projektu jest etnografem ale bez wątpienia jest “tutejszą- naszą” liderką wnoszącą wiele do dorobku kulturowego i promocji regionu. Projekty Aliny przyczyniają się do wzmocnienia więzi międzypokoleniowych, aktywizacji środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz dobrego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Jest współautorką projektu badawczego zajmującego się ochroną ręcznika obrzędowego na terenie powiatu bielskiego i hajnowskiego. W ramach projektu powstała strona internetowa www.bielskirecznik.pl – największa baza internetowa ręcznika- ponad 500 obiektów zinwentaryzowanych w terenie. Działania zostały docenione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który objął projekt honorowym patronatem. W ramach projektu odbywają się warsztaty, prelekcje. Powstała wystawa planszowa, która wędruje od wioski do wioski.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.