Słoma słomą

Słomiane laleczki. Słoneczne promyczki. Słonko w słomce.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Urząd Miasta Hajnówka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.