Słoneczny koń

Урок беларускай мовы з рукадзеллем. Сонечны конь сваімі рукамі.

Sznurek lniany, bawełniany i koń gotowy.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego