String-Art

(Młotek + gwoździe) x kobiece ręce = dzieło sztuki. Dubicze Cerkiewne.
Technika String-Art opanowana. Dziękujemy Gminna Biblioteka Publiczna za zaufanie.
Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Urząd Miasta Hajnówka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.