Szkło, witraże

Szkiełko do szkiełka. Podstawy witrażu. Składakowe dzieła. Zdolne uczennice.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach
Projekt „Akademia Rękodzieła – ETNO inspiracje” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego