Stroikowo

Tofiłowce. Wieczorki Białoruskie – wystrojone. Radio Racja

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego