Stroikowo

Tofiłowce. Wieczorki Białoruskie – wystrojone.