Szyszkin Lies

Uczestnicy chóru „Szyszkin Lies” poszli z torbami.

Projekt EKO-rewolucja współfinansowany przez Urząd Miasta Hajnówka