Tkactwo koralikowe

Zdolne ręce zdolnych kobiet. Tkactwo koralikowe. Kolejne osoby zaszczepione tkactwem.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.