Haft

Haft wstążeczkowy. Zdolne ręce. Warsztaty dla dorosłych