Haft

Haft wstążeczkowy. Zdolne ręce. Warsztaty dla dorosłych

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Fundację ONI – TO MY, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.