Towarzysko-teatralnie

Świetlica podwórkowa. Oswajamy pacynki, tworzymy scenki, bawimy się w teatr. Publiczność też mamy – podopieczni stowarzyszenia „Sami Sobie”.

Zadanie publiczne pn. „NATURAlnie HAJNÓWKA” współfinansowane z dotacji Burmistrza Miasta Hajnówka, realizowane w ramach projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.