VI Konkurs „PISANKA WIELKANOCNA”

UWAGA!!! UWAGA!!!
Ogłaszamy KONKURS

VI Konkurs
„PISANKA WIELKANOCNA”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej Województwa Podlaskiego oraz uczniów szkół i przedszkoli, uczestników KGW z terenu Powiatu Hajnowskiego.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie Jajka Wielkanocnego w formacie przestrzennym o wymiarach:
• Od minimum 50 cm wysokości – do maksimum 100 cm wysokości),
• Dowolną techniką i przy użyciu dowolnych materiałów odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne – prace zostaną wyeksponowane w przestrzeni miejskiej.

Praca może być wykonana:
• indywidualnie lub grupowo; w kategoriach wiekowych: 4-6 r.ż., 7-10 r.ż., 11-14 r.ż., 15-18 r.ż., 19-21 r.ż. oraz uczestników/uczestniczek KGW
Zgłoszenie powinno obejmować:
• wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.