Tuczytamki

Tu-czy-tam? Tu-czytam?

Tuczytamki techniką wycinanki.

Dziękujemy Gminna Biblioteka Publiczna W Narwi za zaufanie.