Wielowymiarowość Procesu Readaptacji

Bezpieczeństwo – Sprawiedliwość – Powinność.

O readaptacji skazanych, o społeczeństwie: Naukowcy i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości dyskutowali w Białymstoku o readaptacji więźniów. Konferencja zorganizowana przez Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, członkiem której jest również nasza Fundacja

=DSC05975 =DSC05986 =DSC05989 =DSC05991

O Konferencji w Radio Białystok